پرش لینک ها

خدمات و راه کارها

چطور این کار را انجام می دهیم

پشتیبانی
4

پشتیبانی

نصب و راه اندازی
3

نصب و راه اندازی

نظارت
2

نظارت

طراحی
1

طراحی

طراحی، مشاوره، پیاده سازی و پشتیبانی

در حال حاضر فناوری اطلاعات در اغلب شركت‌ها و سازمان‌ها نقش ستون اصلی را دارد، در نتيجه طراحی ساختار آن نیازمند تجربه و دانش، همراه با ارائه مدل مناسب و بررسی مدل‌های موجود با توجه به نيازهای سازمان‌ها است. شركت اينوتک با استفاده از کارشناسان و مشاوران با تجربه خود، خدمات زير را ارائه کرده است:
سرويس‌های زيرساختی شبكه
رايانش ابری
مراكز داده
مجازی سازی
ذخيره سازی
LAN و WAN
مانيتورينگ و NOC
VOIP و Call Center
SOC
امنيت شبكه
دوركاری
تست نفوذ (PenTest)
ارزیابی امنیتی (Vulnerability Assessment)
تیم قرمز (Red Team)

نظارت

هم اكنون ابزارهای زيادی وجود دارند كه توسط آن‌ها می‌توانيم روی تمامی دستگاه‌های اكتيو داخل شبكه نظارت داشته باشيم. شركت اينوتک با پشتوانه تجربه كارشناسان خود در اين زمينه می‌تواند با ارائه بهترين ابزارها در اين زمينه، بهترين راهكار را ارائه كند تا به محض به‌وجود آمدن مشكل، با صرف كمترين زمان ممكن مشكل را شناسايی و مرتفع نمايند.

نصب راه اندازی

در حال حاضر فناوری اطلاعات در اغلب شركت‌ها و سازمان‌ها نقش ستون اصلی را دارد، در نتيجه طراحی ساختار آن نیازمند تجربه و دانش، همراه با ارائه مدل مناسب و بررسی مدل‌های موجود با توجه به نيازهای سازمان‌ها است. شركت اينوتک با استفاده از کارشناسان و مشاوران با تجربه خود، خدمات زير را ارائه کرده است:
سرويس‌های زيرساختی شبكه
رايانش ابری
مراكز داده
مجازی سازی
ذخيره سازی
LAN و WAN
مانيتورينگ و NOC
VOIP و Call Center
SOC
امنيت شبكه
دوركاری

پشتیبانی

در حال حاضر فناوری اطلاعات در اغلب شركت‌ها و سازمان‌ها نقش ستون اصلی را دارد، در نتيجه طراحی ساختار آن نیازمند تجربه و دانش، همراه با ارائه مدل مناسب و بررسی مدل‌های موجود با توجه به نيازهای سازمان‌ها است. شركت اينوتک با استفاده از کارشناسان و مشاوران با تجربه خود، خدمات زير را ارائه کرده است:
سرويس‌های زيرساختی شبكه
رايانش ابری
مراكز داده
مجازی سازی
ذخيره سازی
LAN و WAN
مانيتورينگ و NOC
VOIP و Call Center
SOC
امنيت شبكه
دوركاری