در این روش مجازی سازی تجمیع دیسک‌های موجود بر روی سرورها یا استوریج‌های مختلف به شکلی که این دیسک‌های مختلف به صورت تجمیع شده و به صورت یک Storage Device واحد نمایش داده شوند. این استوریج‌ها قابلیت مدیریت از یک نقطه و کنسول واحد را خواهند داشت. در Storage Virtualization این امکان به وجود می‌آید که به راحتی بتوانیم از داده‌های خود نسخه‌های چندگانه ایجاد کنیم و یا داده‌ها را بین چند کاربر به راحتی به اشتراک بگذاریم. یکی از مزایای مجازی سازی ذخیره سازها آن است که امنیت و سطح دسترسی قابل تعریفی را در اختیار خواهیم داشت. با این کار از نفوذهای مخرب و حمله‌های سایبری به دور خواهیم بود. در عین حال هر کاربر و یا بانک داده‌ای می‌تواند از ساختار و پیکربندی خاص خود پیروی کند. تیم متخصصان اینوتک با ارائه بهترین روش مجازی سازی ذخیره سازی برای سازمان‌ها، اشخاص و… آن‌ها را از هزینه‌های بسیار دستگاه‌های فیزیکی متعدد ذخیره سازی رها می‌کند همچنین تیم ما با این کار انعطاف پذیری بسیار بین فضاهای ذخیره سازی ایجاد می‌کند و مدیریت بر آن‌ها را برای سازمان ها آسان می‌کند.

storage-vi