staas

خدمات (Storage as a Service) که به اختصار (SaaS) نامیده می‌شود، به ذخیره سازی اطلاعات و دیتاها در فضای‌های ذخیره سازی ابری با کمک اینترنت است که به این صورت می‌توان از هرجا و مکانی به اطلاعات ذخیره شده به راحتی دسترسی داشت تیم متخصصان اینوتک با محاسبه حجم و اهمیت اطلاعات سازمان‌ها خدمات ذخیره‌سازی ابری را برای آن‌ها فراهم می‌کند و با کمک (STaaS) نیاز سازمان‌ها به خرید تجهیزات ذخیره‌سازی فیزیکی و پشتیبانی و نگهداری آن‌ها از بین می‌رود.