splunk

شرکت اسپلانک یک شرکت چند ملیتی معتبر می‌باشد که به تولید نرم افزار مدیریتی برای نمایش و مانیتورینگ و تحلیل داده‌های سرور و شبکه می‌پردازد. از جمله محصولات مهم این شرکت splunk enterprise است که جمع آوری و تحلیل لاگ‌های حجیم توسط آن صورت می‌پذیرد.
نمونه لاگ‌هایی که توسط نرم افزار آن جمع آوری و مانیتورینگ می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
⦁ لاگ‌های ایجاد شده توسط تجهیزات امنیتی از قبیل IPS ،Firewall ،IDS و …
⦁ لاگ‌های ایجاد شده توسط تجیزات زیرساخت شبکه از قبیلSwitch ،Router
⦁ لاگ‌های ایجاد شده توسط سرویس‌های داخلی از قبیل AD ،DNS ،IIS و…
⦁ لاگ‌های ایجاد شده توسط نرم افزارهای داخلی از قبیل اتوماسیون، حسابداری و مالی
⦁ لاگ‌های ایجاد شده توسط سیستم عامل‌های مختلف کاربران داخل شبکه
⦁ لاگ‌های ایجاد شده توسط تجهیزات هوشمند داخل سازمان از سنسور‌های حضور و غیاب کارمندان، درب‌های هوشمند، دزدگیر‌ها و…
تیم مختصصان اینوتک با ارائه این سرویس ابزار مدیریت و مانیتورینگ قدرتمند شبکه را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهند و با هزینه مناسب به نسبت نرم افزار رقیب دیگر مدیریت و مانتیورینگ سازمان را بسیار آسان‌تر می‌کند.