server-vi

بسیاری از سرورها در لحظه فقط از 20 درصد از توان خود استفاده می‌کنند و باعث اتلاف سرمایه‌ها و سرورها برای انجام چندین کار می‌شود. مجازی سازی سرور یک روش مجازی سازی است که شامل تقسیم یک سرور فیزیکی به تعدادی سرورهای کوچکتر و مجازی است. در مجازی سازی سرور، هر سرور مجازی همزمان چندین سیستم عامل را اجرا می‌کند. در واقع هدف این است هنگام افزایش اشتراک منابع و گسترش ظرفیت، کاربر نیاز به فهم و مدیریت جزئیات پیچیده منابع سرور نداشته باشد. تیم متخصصان اینوتک با توجه به نیاز و سرویس‌های شرکت و سازمان‌ها بهینه‌ترین سرور ممکن را برای آن‌ها با کمک مجازی سازی سرور ارائه می‌کند با این خدمات در هزینه‌های سازمان بسیار صرفه جویی انجام می‌شود. تیم اینوتک با داشتن تخصص در انواع روش‌های مجازی سازی بسته نیاز و درخواست شرکت‌ها این امر را به شکل خواسنه شده اجرا می‌کند.