PHYSICAL STRUCTURE

واحد زیرساخت شبکه و مرکزداده شرکت اینوتک با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در این زمینه، از مشاوره، طراحی و امکان سنجی یک مرکز داده تا اجرا و پیاده سازی اصولی و منطبق بر استانداردهای موجود در کنار شما هستند. خدمات ارائه شده توسط کارشناسان اینوتک شامل كليه نيازمندی‌های طراحی و راه اندازی زيرساخت مراكز داده اعم از معماری فضای مرکزداده، سيستم تأمین و توزيع برق، سيستم، امنيت فيزيكی و کنترل تردد، سیستم اعلام و اطفا حریق، سيستم، خنک كننده، سيستم، مديريت و مانیتورینگ مرکزداده، کابل کشی ساخت یافته، رک، سقف و كف كاذب و… و همچنین راه اندازی NOC و SOC است