monitoring

مانیتورینگ

مانیتورینگ شبکه بهترین راه برای بررسی نحوه رفتار و عملکرد شبکه‌های کامپیوتری است. به عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین نیازهای یک مجموعه بعد از نصب و راه اندازی شبکه, دارا بودن توانایی نظارت و بررسی بر بخش‌های مختلف شبکه در بازه‌های زمانی مختلف است. مانیتورینگ شبکه قابلیت بررسی شبکه و پیدا کردن معایب و نقوص شبکه‌های کامپیوتری شما را دارد و شما را از بروز مشکلات احتمالی در آینده که کندی روند پیشرفت کار را به دنبال دارد مطلع می‌سازد تا در صدد رفع مشکل ایجاد شده در شبکه برآیید. در این راستا شرکت اینوتک خدمات زیر را ارائه می‌کند.
• مشاوره و طراحی و پیاده سازی ساختار مانیتورینگ سرویس‌های زیرساخت شبکه‌ای
• مشاوره و طراحی و پیاده سازی ساختار مانیتورینگ زیرساخت شبکه‌ای سازمان
• مشاوره و طراحی و پیاده سازی ساختار مانیتورینگ زیرساخت مجازی سازی سازمان

Management

مدیریت

شناسایی فرآیندهای مدیریت فناوری اطلاعات و ارزیابی سطح بلوغ آن‌ها اولین و یکی از اساسی ترین اقدامات جهت به خدمت گرفتن فناوری اطلاعات و بهبود آن است. مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر اساس چارچوب‌ها و استانداردهای بین المللی است. (ITIL) یا کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات، مجموعه‌ای از بهترین روش‌ها (Best Practice) برای مدیران و مهندسان فناوری اطلاعات جهت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است كه توسط سازمان با هدف طراحی، برنامه‌ریزی، تحویل، بهره‌برداری و کنترل خدمات فناوری اطلاعات (IT) برای ارائه به مشتریان اجرا می‌شود. تسلط به (ITIL) یکی از پیش نیاز‌های کارشناسان، مدیران و مهندسان فناوری اطلاعات محسوب می‌شود. ارزیابی این فرآیندها و رتبه بندی اهمیت آن‌ها است تا مشخص گردد که سازمان باید به کدام یک توجه بیشتری داشته باشد بدین منظور می‌توان از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره استفاده کرد. یکی از این روش‌ها که یک روش قوی تصمیم گیری در حل مسائلی که دارای معیارهای کیفی و کمی هستند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. كارشناسان با تجربه شركت اينوتک با بهره‌گيری از تجربيات خود می‌توانند با آموزش پرسنل واحد (IT) در اين راستا به سازمان‌ها كمک نمايند.

Process

فرایند

شناسایی فرآیندهای مدیریت فناوری اطلاعات و ارزیابی سطح بلوغ آن‌ها اولین و یکی از اساسی‌ترین اقدامات جهت به خدمت گرفتن فناوری اطلاعات و بهبود آن است. مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر اساس چارچوب‌ها و استانداردهای بین المللی است. (ITIL) یا کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات، مجموعه‌ای از بهترین روش‌ها (Best Practice) برای مدیران و مهندسان فناوری اطلاعات جهت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است كه توسط سازمان با هدف طراحی، برنامه‌ریزی، تحویل، بهره‌برداری و کنترل خدمات فناوری اطلاعات (IT) برای ارائه به مشتریان اجرا می‌شود. تسلط به ITIL یکی از پیش نیازهای کارشناسان، مدیران و مهندسان فناوری اطلاعات محسوب می‌شود. ارزیابی این فرایندها و رتبه بندی اهمیت آن‌ها است تا مشخص گردد که سازمان باید به کدام یک توجه بیشتری داشته باشد بدین منظور می‌توان از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره استفاده کرد. یکی ازا ین روش‌ها که یک روش قوی تصمیم گیری در حل مسائلی که دارای معیارهای کیفی و کمی هستند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. كارشناسان با تجربه شركت اينوتک با بهره‌گيری از تجربيات خود می‌توانند با آموزش پرسنل واحد (IT) در اين راستا به سازمان‌ها كمک نمايند.