Network Virtualization یکی از انواع مجازی سازی بوده که در لایه شبکه و بصورت نرم افزاری پیاده سازی می‌شود. با این راه اندازی آن در شبکه می‌توان قابلیت‌هایی مانند سوئیچنگ، روتینگ و… را بدون نیاز به سخت افزار و به شیوه مجازی در سطح شبکه پیاده سازی کرد. تیم متخصصان اینوتک با دو روش Cisco ACI و VMware NSX را در سطح کوچک یا گسترده برای افراد و سازمان‌ها انجام می‌دهند. با استفاده از خدمات اینوتک سازمان‌ها توانایی گسترش و تنظیم بارهای کاری و منابع را برای رفع نیازهای محاسباتی ساده سازی می‌کنند. به علاوه این نوع از مجازی سازی اتوماسیون بسیاری از کارهای مدیریتی را امکانپذیر می‌سازد و خطاهای دستی را کاهش می‌دهد.

network-vi