shen-shbke

مرحله مشاوره، امکان سنجی و طراحی یک گام مهم و اساسی در اجرای پروژه‌های شبکه‌های کامپیوتری است. اجرا و پیاده سازی یک شبکه همواره با چالش‌های امنیتی و کیفیتی همراه است لذا نیازمند پیاده سازی یک توپولوژی استاندارد و استراتژی امن است. ارائه یک توپولوژی درست بدون شناخت کامل شرایط موجود در سازمان، بررسی دقیق نیازهای کنونی سازمان و در نظر گرفتن نیازهای آتی سازمان امکان پذیر نخواهد بود. از طرفی یکی از موارد مهم و حیاتی که در اغلب سازمان‌ها رعایت نمی‌شود مستندسازی شبکه است. مستندسازی، امکان مدیریت و نگهداری مطلوب یک شبکه را فراهم نموده و فرآیند خطایابی و رفع مشکل و همچنین توسعه و گسترش شبکه را تسهیل می‌نماید. لذا کارشناسان شرکت اینوتک اقدام به طراحی یک پکیج نرم افزاری جامع و دقیق جهت شناخت کامل یک شبکه در لایه‌های مختلف نموده‌اند و تمامی موارد و آیتم‌هایی که می‌بایست در طراحی، توسعه و یا مستند سازی یک شبکه مورد توجه قرار گیرد در این پکیج در نظر گرفته شده است. این پکیج قابل استفاده برای هر سازمان با هر مقیاسی است.