Exchange

بسیاری از سازمان‌ها برای ارتباط بین کارمندان نیاز به سیستم ایمیل سازمانی جدا از ایمیل‌های تجاری مانند یاهو یا جیمیل دارند ولی برای راه اندازی این سرویس جداگانه نیاز به پیاده سازی و مدیریت هزینه بر است. سرویس مایکروسافت اکسچنج با ارائه خدمات ایمیل سازمانی سازمان‌ها را از این معضل بی‌نیاز کرده است. تیم متخصصان اینوتک با پیاده سازی و شخصی سازی این سرویس به شیوه‌ای که هر سازمان می‌خواهد آن‌ها را به ایمیل سازمانی کارآمد با مدیریت اسان مجهز می‌کند.