cisco-prime

نیاز ضروری همه سازمان‌ها مانیتورینگ و مدیریت شبکه و دیتا درون آن است شرکت سیسکو با ارائه مجموعه سرویس Cisco Prime Infrastructure که به اختصار (PI) گفته می‌شود را برای مانیتورینگ شبکه ارائه کرد. این سرویس به روز ترین و جامع ترین نرم افزار مانتیورینگ ارائه شده توسط سیسکو برای رفع این نیاز سازمان‌ها است.
تیم متخصصان اینوتک با ارائه لایسنس و پیاده سازی این سرویس برروی زیرساخت سازمان‌ها قابلیت‌های زیر را به آن‌ها برای مدیریت و مانیتورینگ ارائه می‌کند:
⦁ امکان بررسی کارایی و کیفیت سرویس دهی نرم افزارهای موجود در شبکه
⦁ مشاهده و بررسی مقدار مصرف پهنای باند
⦁ امکان ایجاد کاربر و گروه‌های مختلف و دادن حق دسترسی‌های متفاوت
⦁ امکان یکپارچه سازی و هماهنگی با محصولات دیگر سیسکو مانند: ISEو MSE
⦁ ارائه گزارش‌های متنوع به قالب‌های مختلف از نتایج مانتیورینگ
⦁ قابلیت هماهنگی با WLC برای مدیریت Access Point های موجود در شبکه
⦁ High Availability
⦁ مشاهده مقدار پهنای باند مصرفی کل شبکه و کاربرا