cisco-ise

در دنیای امروز مدیریت و نظارت بر تجهیزات شبکه و کاربران از نیازهای بسیار مهم سازمان‌ها است که امری پیچیده است و نیاز به تیم متخصص دائم دارد. شرکت سیسکو با ارائه (ISE) که یکی از جدیدترین محصولات‌اش است به سازمان‌ها کمک می‌کند تا تمام شبکه خود را تقریبا در تمامی سطوح ببینند.
تیم متخصصان اینوتک با ارائه و پیاده سازی این سرویس برروی شبکه‌های سازمان‌ها امکانات فراوان در عین سادگی برای مدیریت تجهیزات و کاربران شبکه به مدیران آن می‌دهد نمونه‌هایی از این امکانات را می‌توان موارد زیر را نام برد:
⦁ پروفایل بندی تجهیزات
⦁ پشتیبانی از مولتی اکتیو دایرکتوری
⦁ مانیتورینگ و عیب یابی در کل شبکه
⦁ بررسی certificate ها که در چه وضعیتی هستند
⦁ Device-Profile Feed Service
⦁ Endpoint Posture Service
⦁ و…