مسئله نگهداری و حفاظت از اطلاعات برای سازمان‌ها، شرکت‌ها، آزمایشگاه‌ها و به طور کلی تمامی کسانی که اطلاعاتی اعم از اسناد، مدارک، مشخصات کاربران و دیتا مهم بر روی شبکه و سرور خود دارند امری مهم است. امروزه با وجود ویروس ها، هکرها، بدافزارها، باج افزارها باید روش هایی برای داشتن نسخه‌ای از دیتاها داشته باشیم که اگر به این مشکلات امنیتی برخورد کردیم اطلاعاتمان را از دست ندهیم.
روش (backup) از سرور نقش استراتژیک برای حفظ دیتا و اطلاعات است و می‌توانیم آن را بیمه نامه دیتا دانست لیست قسمتی از سرویس‌های backup قابل ارائه توسط شرکت اینوتک :
NAS & SAN storage
Windows Server Backup
Hard Disk Local
Optical disc
RTRR (Real Time Remote Replication)
VMware Backup Solution
Veeam Backup, Acronis
Symantec Backup Exec
Cloud service Back up
با تماس با تیم مشاوره‌ای ما و پس از اطلاع از نیازهای شما بهترین سرویس را برای شما انتخاب می‌شود.

backup