لیست برخی از سازمان‌هایی که اینوتک افتخار همکاری با آن‌ها را داشته است:

و همچنین سازمان‌ها و ارگان‌هایی که از بردن نام آن‌ها معذوریم.

 

فرم دریافت مشاوره رایگان