sddc

SDDC(Software Define DataCenter)

SDDC که مخفف (Software-Defined Datacenter) که به آن‌ها دیتاسنترهای مجازی گفته می‌شود برای اولین بار ایده تشکیل آن‌ها برای ایجاد زیرساخت (IT) به صورت مجازی به کار رفت با استفاده از آن شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌های اضافی برای ایجاد دیتاسنتر فیزیکی اضافی را کم کنند.
سه جز اصلی دیتاسنترهای نرم افزاری:
مجازی سازی سرور
مجازی سازی شبکه
مجازی سازی فضای ذخیره سازی

PHYSICAL STRUCTURE

PHYSICAL STRUCTURE

واحد زیرساخت شبکه و مرکزداده شرکت اینوتک با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در این زمینه، از مشاوره، طراحی و امکان سنجی یک مرکز داده تا اجرا و پیاده سازی اصولی و منطبق بر استانداردهای موجود در کنار شما هستند. خدمات ارائه شده توسط کارشناسان اینوتک شامل كليه نيازمندی‌های طراحی و راه اندازی زيرساخت مراكز داده اعم از معماری فضای مرکزداده، سيستم تأمین و توزيع برق، سيستم، امنيت فيزيكی و کنترل تردد، سیستم اعلام و اطفا حریق، سيستم، خنک كننده، سيستم، مديريت و مانیتورینگ مرکزداده، کابل کشی ساخت یافته، رک، سقف و كف كاذب و… و همچنین راه اندازی NOC و SOC است.