servic

بروز وقفه در سرویس‌های واحد (IT)، یکی از مسائل مهم در خدمت رسانی اين واحد است كه همواره با آن مواجه هستند. بروز خطا به ویژه درصورتیکه شدید باشد، می‌تواند باعث ایجاد قطعی وسیع درشبکه شود. یکی از اعمال کنترل اصلاحی که برای خروج از این حالت استفاده می‌شود، بازیابی سرویس است. بازیابی سرویس، یکی از مهم‌ترين اركان امنيت و پايداری درشبکه‌های كامپيوتری است. كارشناسان شركت اينوتک با تجربه‌ای كه در ضمينه ارائه راهكارهای (Backup) دارند با توجه به ساختار شبكه سازمان شما، بهترين راهكار را به شما می‌دهند. ضمن اينكه راهكارهايی كه كارشناسان شركت ما در زمينه (failover and load balancing) سرويس به شما پيشنهاد می‌دهند، می‌تواند تا حد زيادی از بروز چنين فجايعی جلوگيری كند.