routing

Routing

کارشناسان شرکت اینوتک با تجربه راه اندازی پروژ‌ه‌های متعدد مسیریابی را در شبکه‌های (Enterprise) سازمان‌های بزرگ و همچنین تقسیم پهنای باند، با استفاده از تجهیزات شرکت‌های مطرح در این زمینه مانند Cisco ،Mikrotik ،Huawei و Fortigate دارا هستند. طراحی و پیاده سازی پروژه‌های مسیریابی (Routing)، با استفاده از پروتکل‌های مسیریابی (Routing Protocol) های، BGP ،OSPF ،EIGRP ،ISIS و همچنین راه اندازی (Redundancy و Load balancing) و اجرای راهکارهای امنیتی در پروژه‌های (Routing)، بر پایه تجهیزات سیسکو و دیگر شرکت‌های تولید کننده تجهیزات مسیریاب از توانایی‌های شرکت اینوتک است.

Switching

Switching

کارشناسان شرکت اینوتک با تجربه راه اندازی پروژ‌ه‌های متعدد (Switching) را در شبکه‌های (Enterprise Campus) و تقسیم را با طراحی بر اساس ساختار سه لایه و استانداردهای شرکت Cisco را دارا است. طراحی و اجرا لایه 2 شبکه‌هایی Campus LAN ،Enterprise LAN، با تکیه بر (Availability و Scalability) و با استفاده از تکنولوژی‌ها و پروتکل‌های لایه 2 شبکه، نظیر VLaning ،Spanning Tree Protocol ،VTP و …، ساختار‌های (Load Balancing) با استفاده از (Etherchannel و Redundancy) با استفاده از Stacking و VSS، یکپارچه سازی ساختار لایه 2، شبکه سازمان‌ها و اجرای طرح‌های امنیت لایه 2 شبکه از توانایی‌های شرکت اینوتک است.

Software-WAN

SDWAN(Software Define WAN)

کارشناسان شرکت اینوتک تجربه راه اندازی سرویس‌ها (SD-WAN) برای جایگزینی به جای سرویس‌های (MPLS) را دارا هستند. طراحی، معماری و پیاده سازی ساختار (SD-WAN) به جای اتصالات سنتی و (MPLS)، با استفاده از معماری‌ها و تکنولوژی‌های شرکت Cisco و Fortinet، با تکیه بر پهنای باند بیشتر، پیچیدگی کمتر و افزایش انعطاف پذیری از توانایی‌های شرکت اینوتک است.