215dorkari

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط به وجود آمده در سراسر جهان، شرکت‌ها و سازمان‌ها با هدف حفظ سلامت کارکنان خود به دنبال ایجاد شرایطی هستند که کارکنان بتوانند فعالیت‌های خود را از راه دور انجام دهند. امکان دورکاری کارکنان در یک شرایط ایمن و پایدار و مدیریت شده می‌تواند حتی بعد از دوره کرونا نیز ادامه یابد. این امر علاوه بر کاهش هزینه‌های سازمان در طولانی مدت امکان بهره‌مندی شرکت‌ها و سازمان‌ها از افراد متخصص و کارآمد را بدون توجه به موقعیت جغرافیایی آن‌ها فراهم می‌کند. از مزایای دورکاری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
⦁ کاهش ترافیک در شهرهای بزرگ
⦁ کاهش آلودگی هوا
⦁ افزایش فرصت‌های شغلی برای کارمندان
⦁ تغییر نگرش مدیران از «ساعت کار» به «نتیجه کار»
⦁ امکان به کارگیری نیروهای متخصص بدون محدودیت جغرافیایی از معایب دورکاری می‌توان به کاهش تعامل بین افراد تیم، دشوار شدن مدیریت کارمندان اشاره نمود که با فراهم نمودن بستر مناسب می‌توان تا حد قابل توجهی این معایب را کاهش داد. نمودار روبه‌رو مزایای دورکاری را به نقل از سایت Satista نشان می‌دهد.

2020-08-29 dorkari

به گزارش سایت global workplace analytics در 13 مارس 2020، تعداد 5 میلیون نفر در امریکا (3.6% از کل کارمندان) دورکاری می‌کنند که در نمودار زیر به تفکیک حوزه کاری مشخص شده‌اند:

/work-at-home-by-industry

به گزارش سایت معتبر Satista در 30 آوریل 2020 منتشر گردید، طی نظرسنجی که در سال 2019 و قبل از شیوع ویروس کرونا انجام شد، کارمندان آمریکایی به دلایل زیر تمایل به دورکاری داشتند.

dorkar

دورکاری نیازمند یک بستر مناسب است تا امکان مدیریت و نظارت بر روند کار کارمندان، حفظ تعامل و ارتباط بین اعضای یک تیم و افزایش کارایی کارمندان فراهم گردد. کارشناسان شرکت اینوتک با تجربه‌ی چندین ساله‌ی خود در این زمینه، بهترین و مناسب‌ترین راه کارها را با توجه به نوع فعالیت و نیاز سازمان شما پیشنهاد می‌کنند و با در نظر گرفتن کلیه استانداردهای امنیتی یک بستر پایدار و جامع دورکاری را در سازمان شما پیاده سازی می‌کنند.