datacenter

دیتاسنتر

در صورت بروز مشكل در اطلاعات ديتاسنتر سازمان شما و به دليل لحاظ موارد امنيتی، چنانچه امكان ارسال دستگاه‌های ذخيره‌ساز و هاردها (اعم از SAN,NAS,DAS) برای شما ميسر نباشد؛ در اين شرايط كارشناسان شركت اينوتک در كمترين زمان ممكن در محل سايت شركت مشتری حاضر شده و حداقل (Down time) ممكن به كمک شما می‌آيند.

servic

سرویس

بروز وقفه در سرویس‌های واحد (IT)، یکی از مسائل مهم در خدمت رسانی اين واحد است كه همواره با آن مواجه هستند. بروز خطا به ویژه درصورتیکه شدید باشد، می‌تواند باعث ایجاد قطعی وسیع درشبکه شود. یکی از اعمال کنترل اصلاحی که برای خروج از این حالت استفاده می‌شود، بازیابی سرویس است. بازیابی سرویس، یکی از مهم‌ترين اركان امنيت و پايداری درشبکه‌های كامپيوتری است. كارشناسان شركت اينوتک با تجربه‌ای كه در ضمينه ارائه راهكارهای (Backup) دارند با توجه به ساختار شبكه سازمان شما، بهترين راهكار را به شما می‌دهند. ضمن اينكه راهكارهايی كه كارشناسان شركت ما در زمينه (failover and load balancing) سرويس به شما پيشنهاد می‌دهند، می‌تواند تا حد زيادی از بروز چنين فجايعی جلوگيری كند.

database

دیتابیس

در تمامی سازمان‌ها و شركت‌های بزرگ و كوچک از بانک اطلاعات يا ديتا‌بيس استفاده می‌گردد. ديتابيس بهترين روش برای ذخيره اطلاعات می‌باشد. درصورتيكه به هر دليلی برای اين ديتابيس‌ها مشكلی پيش بی‌یايد، صدمات و هزينه‌های جبران ناپذير و سنگينی به آن سازمان وارد می‌شود. در چنين شرايطی كارشناسان شركت اينوتک به كمک شما می‌آيند تا با خدمات تخصصی ما در انواع ديتابيس (بخصوص SQL و Oracel) اين ديتاها را در اسرع وقت بازيابی كنيد.