desing

طراحی، مشاوره، پیاده سازی و پشتیبانی

در حال حاضر فناوری اطلاعات در اغلب شركت‌ها و سازمان‌ها نقش ستون اصلی را دارد، در نتيجه طراحی ساختار آن نیازمند تجربه و دانش، همراه با ارائه مدل مناسب و بررسی مدل‌های موجود با توجه به نيازهای سازمان‌ها است. شركت اينوتک با استفاده از کارشناسان و مشاوران با تجربه خود، خدمات زير را ارائه کرده است:
سرويس‌های زيرساختی شبكه
رايانش ابری
مراكز داده
مجازی سازی
ذخيره سازی
LAN و WAN
مانيتورينگ و NOC
VOIP و Call Center
SOC
امنيت شبكه
دوركاری

nezart

نظارت

هم اكنون ابزارهای زيادی وجود دارند كه توسط آن‌ها می‌توانيم روی تمامی دستگاه‌های اكتيو داخل شبكه نظارت داشته باشيم. شركت اينوتک با پشتوانه تجربه كارشناسان خود در اين زمينه می‌تواند با ارائه بهترين ابزارها در اين زمينه، بهترين راهكار را ارائه كند تا به محض به‌وجود آمدن مشكل، با صرف كمترين زمان ممكن مشكل را شناسايی و مرتفع نمايند.

nasb

نصب راه اندازی

در حال حاضر فناوری اطلاعات در اغلب شركت‌ها و سازمان‌ها نقش ستون اصلی را دارد، در نتيجه طراحی ساختار آن نیازمند تجربه و دانش، همراه با ارائه مدل مناسب و بررسی مدل‌های موجود با توجه به نيازهای سازمان‌ها است. شركت اينوتک با استفاده از کارشناسان و مشاوران با تجربه خود، خدمات زير را ارائه کرده است:
سرويس‌های زيرساختی شبكه
رايانش ابری
مراكز داده
مجازی سازی
ذخيره سازی
LAN و WAN
مانيتورينگ و NOC
VOIP و Call Center
SOC
امنيت شبكه
دوركاری

poshtibani

پشتیبانی

در حال حاضر فناوری اطلاعات در اغلب شركت‌ها و سازمان‌ها نقش ستون اصلی را دارد، در نتيجه طراحی ساختار آن نیازمند تجربه و دانش، همراه با ارائه مدل مناسب و بررسی مدل‌های موجود با توجه به نيازهای سازمان‌ها است. شركت اينوتک با استفاده از کارشناسان و مشاوران با تجربه خود، خدمات زير را ارائه کرده است:
سرويس‌های زيرساختی شبكه
رايانش ابری
مراكز داده
مجازی سازی
ذخيره سازی
LAN و WAN
مانيتورينگ و NOC
VOIP و Call Center
SOC
امنيت شبكه
دوركاری